Programma

Ronde 1:  11.45 - 13.00 uur


Parallelsessie 1

De eigen levensloop als antwoord op de vraag naar de zin van het leven?

Ouderenpsychologen in uiteenlopende werkvelden krijgen regelmatig te maken met zingevingsvragen van ouderen. Deze kunnen liggen op het vlak van de psychologische betekenisverlening, zoals de vraag naar wat het leven interessant en betekenisvol maakt. Ze kunnen ook te maken hebben met meer existentiële zingevingsvragen, zoals de zin van leven, lijden of sterven. Het is belangrijk om bij het bespreekbaar maken van deze vragen te zoeken naar de betekenis en zin vanuit het levensverhaal van de oudere zelf. Interventies waarin levensverhalen en life review centraal staan zijn daarvoor bij uitstek geschikt. In de workshop willen we hiervoor een onderbouwing geven en ingaan op de mogelijkheden om dergelijke interventies in te zetten in de psychologische praktijk.

Download de presentatie

Gerben Westerhof
Prof. dr. Gerben Westerhof is adjunct hoogleraar Narratieve Psychologie en directeur van het Story Lab aan de Universiteit Twente. Zijn huidige onderzoek richt zich op de technologische ondersteuning van een positieve en persoonsgerichte benadering in zorg en welzijn voor ouderen. Hij publiceerde zo’n 100 wetenschappelijke artikelen over zingeving, welbevinden, levensverhalen en herinneringen in relatie tot ouder worden. Hij redigeerde meerdere boeken voor professionals zoals het Handboek Ouderenpsychologie en het Handboek Positieve Psychologie en schreef het boek Psychologie van de Levenskunst. Hij ontwierp en evalueerde verschillende interventies, waaronder Op verhaal komen, Dierbare herinneringen en het Online Levensalbum.

Yolande Kuin
Dr. Yolande Kuin is ouderenpsycholoog en was tot mei 2015 werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze combineerde deze baan met de praktijk van de ouderenzorg in diverse zorginstellingen. In haar onderwijs en onderzoek stond de klinische psychogerontologie centraal, met veel aandacht voor persoonlijke zingeving en voor de maatschappelijke emancipatie van oudere volwassenen. Ze was jarenlang actief binnen de Sectie Ouderenpsychologie van het NIP o.a. als voorzitter, met de focus op de profilering van de ouderenpsycholoog in de ouderenzorg. Ze was betrokken bij diverse postdoctorale opleidingen o.a. als supervisor bij de Profielopleiding Ouderenpsycholoog. Ze is redacteur van het Handboek Ouderenpsychologie, zowel bij de eerste als bij de herziene versie. Ze is lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling en oefent enkele bestuursfuncties binnen de ouderenzorg uit.

Parallelsessie 2

Verlies en rouw
De meeste mensen, die worden geconfronteerd met de dood van een dierbare, kunnen dat verlies goed, zonder professionele hulp verwerken. Een kleine groep loopt vast. In termen van de DSM-5 kan zich persisterende complexe rouwstoornis (PCRS) ontwikkelen. Wat kenmerkt PCRS? Wat zijn risicofactoren en beschermende factoren voor PCRS en andere emotionele problemen na verlies? Hoe stel je PCRS vast en welke interventies zijn zinvol in het verminderen van PCRS? Op deze vragen wordt in deze bijdrage ingegaan.

Download de presentatie

Paul Boelen
Prof. dr. Paul A. Boelen is hoogleraar bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Hij is als klinisch psycholoog/psychotherapeut en wetenschappelijk directeur verbonden aan het Ambulatorium van de Faculteit Sociale Wetenschappen van diezelfde universiteit. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Gedragstherapie en Waarnemend Hoofdopleider van de opleiding tot GZ-Psycholoog voor volwassenen en ouderen in de regio Utrecht. Paul Boelen is als Arq Hoogleraar verbonden aan Arq Psychotrauma Expertgroep.

Parallelsessie 3

De do's and don'ts van een wilsbekwaamheidsonderzoek (Saskia Teunisse & Henk Geertsema)

In deze workshop bespreken we de belangrijkste kaders voor een wilsbekwaamheidsonderzoek. De eerste vraag is of je eigenlijk wel een dergelijk onderzoek moet gaan uitvoeren. Wiens belang wordt ermee gediend? Misschien zijn er alternatieven.  Ga je toch een dergelijk onderzoek doen dan is de vraag: hoe pak je dit aan? Welke onderzoeksmethode hanteer je? En wat is de betekenis van de uitkomst? We bespreken diverse praktijksituaties. Er is ook gelegenheid voor de deelnemers om casus of vragen in te brengen.

Download de presentatie

Henk Geertsema
H.Geertsema, gezondheidszorgpsycholoog; Hoofd nascholing GERION/VUmc en verbonden aan het VUmc/Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen te Amsterdam.

Parallelsessie 4

Liefde en lust op leeftijd

Seksualiteit is ook voor veel ouderen van wezenlijk belang, zelfs als zij niet seksueel actief zijn. Seksualiteit is immers een wezenlijk aspect van mens zijn. De uiting daarvan is een menselijke behoefte en recht, ongeacht leeftijd, gender, etniciteit, religie, handicap en seksuele voorkeur. De liberalisering van de maatschappij, met name in de westerse ontwikkelde wereld, heeft tot meer positieve en minder restrictieve attitudes en beelden ten aanzien van veel aspecten van seksualiteit geleid, waaronder de seksualiteit in de derde levensfase. In deze interactieve presentatie zullen wij met de zaal stil staan bij wat dit betekent voor de psycholoog, die met ouderen werkt.

Download de presentatie

Albert Neeleman
Drs. Albert Neeleman is klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut en seksuoloog. Hij is werkzaam als manager behandelbeleid bij Yorneo en als relatieconsultant bij het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam over seksualiteit en levensloop.

Minke de Boer
Drs. M.A. de Boer is psycholoog, seksuoloog en systeemtherapeut i.o. Zij is werkzaam als seksuoloog bij het Flevoziekenhuis en in Seksuologie Praktijk Almere. Daarnaast verzorgt zij onderwijs over seksualiteit aan de Universiteit Utrecht en de Verloskunde Academie Amsterdam.

Parallelsessie 5

Oudere migranten en de (on)mogelijkheden van de psychologie
De lezing/workshop focust op oudere migranten en de mogelijkheden die psychologen hebben bij de ondersteuning van oudere migrantengroepen. Naast een presentatie over de achtergronden van het thema is er ook een interactief deel waarbij deelnemers met elkaar tools en situaties kunnen uitproberen.

Download de presentatie

Download het stappenplan

Carolien Smits
Dr Carolien Smits (1958) is lector Innoveren met Ouderen aan Hogeschool Windesheim. Ze is afgestudeerd als psycholoog (sociale gerontologie) van de Radboud Universiteit, waar ze ook promoveerde op de intake bij de ambulante ggz voor ouderen. Ze werkte eerder als onderzoeker aan de University of Edinburgh, de Vrije Universiteit, het Trimbos-instituut en  Hogeschool Saxion. Als lector richt ze zich op de onderzoeksthema’s Gezamenlijke besluitvorming in complexe situaties en Participatieve Innovatie. Haar lectoraat vormt een van de pijlers van ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor Professionals.

Congres Ouderenpsychologie 2017
  • Locatie

   Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
   Mauritskade 63
   1092 AD Amsterdam

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

All for Joomla All for Webmasters